måndag 25 maj 2015

Dyslexiföreningen ger fördjupade svar på frågor kring läs- och skrivsvårigheter


Svenska Dyslexiföreningen har uppdaterat sin sammanställning av "Vanliga frågor och svar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi" som du kan hitta på deras hemsida.  Denna behandlar bl.a. frågor som:

  • Vad är dyslexi?
  • Hur tidigt kan man veta om ett barn har dyslexi?
  • Hur kan man veta om en person, som lär sig svenska som andraspråk, har dyslexi?
  • Vilken hjälp kan en elev med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi få i skolan?
  • Vad finns det för hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter?
  • Och många fler...

För den som vill få ytterligare information finns det, i den webbaserade versionen, dessutom länkar till en del fördjupade artiklar inom området.

lördag 16 maj 2015

Webbforum samlar appar för kommunikation, struktur, minne och tid


DART har (tillsammans med en del intresseorganisationer och medel från Arvsfonden) skapat ett forum på nätet som samlar appar för kommunikation, struktur, minne, tid och styrsätt för smartphones och lärplattor. Detta forum hittar du på www.appstod.se.

Det finns många appar som kan underlätta för personer med olika kommunikativa svårigheter. Tanken med detta webbforum är att göra det lite enklare att hitta rätt i "appdjungeln" där ute. Du markerar vilken slags plattform du använder och sedan inom vilka områden du söker appar. Ju mer exakt du är desto säkrare blir dina träffar. Sidan är dessutom helt gratis att använda.

Om du blir medlem på sidan kan du även själv lägga till och tipsa om nya appar eller appar du tycker saknas. Det gör du under Lägg till nytt tips.

Förfina din sökning av appar genom att markera områden och önskade funktioner

tisdag 12 maj 2015

Prata in text på flera olika språk i iPaden med ett enkelt knapptryck


Dikteringsfunktionen till iPad/iPhone/iPod touch är ett väldigt smart verktyg att ta till när det är jobbigt att skriva själv av olika anledningar. Genom att klicka på mikrofonikonen till vänster om din mellanslagstangent kan du skiva med hjälp av din röst. Det gäller att ha en hyfsad god artikulation för att det ska fungera bra, men de gånger jag har provat blir jag ofta förvånad över hur bra det faktiskt fungerar. Jag har skrivit ett inlägg om denna funktion tidigare och gjort en instruktionsfilm som du hittar här.

Det går även att komma åt och diktera på många andra språk. Vilket språk som du kan diktera på styrs av vilket tangentbord du använder. Som standard har du säkert ditt svenska tangentbord aktivt, men det är superenkelt att lägga till fler. Detta kan vara väldigt bra att veta om personer med annat modersmål vill diktera på sitt språk eller om du vill prova på att diktera in något på det språk som du håller på att lära sig eller kan. Tänk dock på att det gäller att prata med en tämligen god språkaccent.

Gör så här
1. Först behöver du lägga till det språkspecifika tangentbordet under Inställningar. Gå in i Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Tangentbord > Lägg till nytt tangentbord. Här kan du lägga till vilka tangentbord du vill (alltså, av de som finns i listan så klart).

Lägg till de tangentbord du önskar

Listan med vilka tangentbord som är aktiva

2. När du lagt till de tangentbord du vill ha så går du in i den app (mejlapp, ordbehandlare etc) eller webbläsare som du vill skriva i. I fallet nedan är jag inne i appen Pages. Genom att hålla inne den lilla jordglobsikonen så får du upp de olika tangentbord som ligger aktiva.

Håll inne jordglobsknappen

3. Nedan har jag valt det engelska tangentbordet. För att börja diktera klickar du på mikrofonen brevid mellanslagstangenten.

Klicka på mikrofonen
4. Nu kan du börja prata in din text. Ditt tal görs om till text. När du är klar klickar du på Klar.
Good luck :)

Prata och klicka sedan på Klar  

måndag 11 maj 2015

Skoldatateket i Halmstad nystartar


Nu nystartar Skoldatateket i Halmstad efter att ha legat i träda i ett par år. Verksamheten är redan igång, men tar extra fart till skolstarten ht-2015. I nuläget är det främst logopeder och IKT-pedagoger knutna till Skoldatateket, vars lokaler finns på Resurscentrum Kärnhuset. Även samarbete finns med specialpedagoger och hörselpedagoger.

Skoldatateket i Halmstad vänder sig främst till lärare och pedagoger som är intresserade av IKT och alternativa verktyg för att stötta elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Skoldatateket erbjuder fortbildning, klassrumsbesök, hjälp med lektionsplanering för att kunna intregrera verktygen i undervisningen, visning tillsammans med elev och vårdnadshavare mm. Det finns också en utlåningsverksamhet av lärplattor. Mer information hittar du på Skoldatatekets fina hemsida.

torsdag 7 maj 2015

Min medverkan i Dyslexiradion: Om alternativa verktyg i skolan


För någon vecka sedan blev jag intervjuad av Inläsningstjänsts VD, Jakob Skogholm, i deras podcast Dyslexiradion. Det är ett avsnitt som går att lyssna på antingen direkt från Inläsningstjänsts hemsida eller i en podcast-app (det finns flera gratis sådana). Sök på Dyslexiradio i podcast-appen, så hittar du rätt.

Intervjun handlade främst om de största utmaningarna med att komma igång med alternativa lärverktyg i skolan och sätt att tänka kring detta. Jag ger också några direkta tips på några bra funktioner i och appar till iPaden.

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om just Dyslexiradion. Där finns lite tydligare instruktioner för hur du kommer igång med att lyssna i din podcast-app.


måndag 4 maj 2015

Fria webbresursen www.bildstod.se: Skapa kommunikationsstödjande bildmaterial

KomHIT heter ett projekt (finansierat av arvsfonden) som syftar till att tillgodose barns rätt till kommunikation. Projektet kom till för att kunna öka barnets aktivitet och delaktighet främst i olika vårdsituationer, vilka kan upplevas som särskilt besvärliga i vissa fall när man har kommunikationssvårigheter. I KomHIT-projektet ingår det bl.a att skapa en nationell webbresurs: Bildstöd. Denna webbresurs kan emellertid användas på så många fler sätt än endast i vårdsituationer.

Använda Bildstöd
På sidan www.bildstod.se skapar du en inloggning. I Bildstöd kan du sedan skapa olika sorters bildstöd till ditt barn eller din elev inom givna kategorier eller hitta på egna. I Bildstöd finns det flera olika mallar med olika layouter att välja på.

Välj vilket sorts bildstöd som önskas

Om du t.ex väljer att skapa en kommunikationskarta så klickar du på Karta. I nästa steg ska du välja vilka bilder som ska ingå. Det gör du genom att klicka på Välj bild. Det finns redan en mängd bilder i Bildstöd, men om du inte hittar vad du söker så kan du ladda upp egna bilder. Det kan ju också vara så att det behöver vara en speciell bild för en speciell sitatuion eller ett visst föremål. Här nedan söker jag först på ordet Leka.

Bilder som hittas vid sökning på Leka
Här nedan skapar jag en karta kring en matsituation.

Klicka på Välj bild för att lägga till befintlig eller egen bild

När du är klar med din kommunikationskarta kan du spara denna under Spara och inställningar. Ditt nyskapade bildstöd ligger sedan lätt åtkomligt på startsidan. Därifrån kan du även skriva ut det som en PDF. Självklart går det att ändra i ditt bildstöd i efterhand. Du också dela det till andra via e-post.

Spara ditt bildstöd

I Bildstöd finns även färdiga bildstöd. Dessa kan både fungera rakt av eller ge inspiration til nya bildstöd som passar ditt barn eller din elev ännu bättre.

Exempel på färdigt bildstöd
Använda Bildstöd på en iPad
Det går faktiskt utmärkt att använda Bildstöd på en iPad i webbläsaren också (och troligtvis även på en Androidplatta). När jag vill ladda upp en bild så kan jag hämta denna direkt från min kamerarulle eller ta en direkt med min kamera. Mina färdiga kommunikatonskartor kan jag därefter spara t.ex. till iBooks-appen. Om det finns text skriven i mina bildrutor kan barnet eller eleven markera denna och få texten uppläst med den inbyggda talsyntesen. Detta är extra fiffigt om barnet inte själv kan läsa eller har stora svårigheter med att tala.

På en iPad kan du spara bildstöden i iBooks och använda talsyntesen för att läsa upp texten i rutorna

Mer information om Bildstöd
DART (Kommunikation och dataresurscenter) som är en av de samarbetspartners som står bakom projektet har gjort både en film och informationsbroschyr. Dessa hittar du här nedan.


onsdag 29 april 2015

Få Stava Rex och SpellRight för Google Docs "på köpet" när du har eller tecknar serviceavtal


Google har gjort det möjligt för skolor som jobbar med GAFE, dvs. Google Apps for Education, att distribuera appar och tillägg på ett enkelt sätt via en "online store" som kallas för Marketplace.

Marketplace är till för att hjälpa bl.a. skolor (men också arbetsplatser) att hitta och köpa appar gjorda av tredjepartstillverkare som fungerar tillsammans med Google Docs samt andra Googletjänster. På detta sätt kan alla elever få tillgång till de applikationer som man vill att de ska ha tillgång till, utan det tidskrävande krångel som ibland enskilda nedladdningar till enskilda Googlekonton innebär. Det krävs dock att skolan använder sig av en Google Education-domän för att kunna använda Marketplace.

Stava Rex och SpellRight finns på Marketplace
Som jag tidigare skrivit finns sedan en tid tillbaka rättstavningsprogrammen Stava Rex och SpellRight som tillägg för Google Docs. Bakom tilläggen står Oribi i Lund. Dessa går för tillfället att ladda ner inuti Google Docs under menyvalet Tillägg - Hämta tillägg, utan kostnad. De kommer dock på sikt bli en betaltjänst.

De skolor/kommuner som har eller tecknar serviceavtal med Oribi (vilket ger PC- och Mac-versioner + elevlicenser) kan därför redan i nuläget utnyttja möjligheten med Marketplace för att försäkra sig om att Stava Rex och SpellRight fortsätter att fungera för eleverna, även när programmen börjar kosta. Har din skola/kommun serviceavtal uppgraderas dessa nämligen, så att man får Stava Rex och SpellRight för Google Docs på köpet, utan extra kostnad. Den tidigare s.k. Duolicensen blir en Triolicens.

Gör så här
Den person som kan distribuera Marketplace-appar till elevernas Googlekonton är oftast en IT-ansvarig på skolan, som är administratör för själva Google Education-domänen. Adminstratören ska vara inloggad på sitt administratörskonto och därefter gå in på sidan https://admin.google.com/AdminHome.

På Oribis hemsida finns en utförlig guide som riktar sig till administratörer, så att de kan distribuera ut apparna. Denna guide hittar du här.

Tips!
Många elever och lärare har med all säkerhet redan hämtat Stava Rex och SpellRight inuti Google Docs, nu under gratisperioden. Ett tips är därför att avinstallera dessa tillägg som är hämtade där efter att tilläggen från Marketplace distribuerats ut, eftersom man annars kommer att få två Stava Rex och två SpellRight under menyn Tillägg.

Ytterligare fördel
En stor fördel med Marketplace är att alla (och inte bara enstaka) elever får tillgång till de olika verktyg som finns,  där de jobbar. På så sätt kanske vi slipper undan den stigmatiseringseffekt som ofta ses när det gäller olika digitala lärverktyg som traditionellt sett har en "hjälpmedelsstämpel". Denna effekt ska vi givetvis försöka bygga bort, då de flesta verktyg kan vara bra för alla. Och finns verktygen där eleverna befinner sig, så kommer det säkerligen bli fler och fler som inser nyttan med dessa program.