tisdag 30 oktober 2012

Föreläsningar kring alternativa och digitala verktyg för lärande på Dysleximässan 2012

Förra veckan, den 26-27 oktober, var det Dysleximässa i Jönköping. Arrangör var Dyslexiförbundet FMLS tillsammans med Högskolan i Jönköping, Jönköpings kommun och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Idor Svensson, från Linnéuniversitetet i Växjö, berättade om den forskning som han bedriver om i fall appar till mobiltelefoner är tillräckliga för att kompensera läs- och skrivsvårigheter i så gott som alla situationer samt ökar motivationen till läsning och skrivning genom användandet av apparna?
En fråga som Idor ställer sig är hur vi kommer att se på läs- och skrivsvårigheter om 10 år nu när vi har dessa möjligheter med att ha med oss våra verktyg i mobiltelefonen. Att läs- och skrivsvårigheter kommer finnas kvar är det nog ingen som tror något annat om, men synen har förhoppningsvis ändrats. Glasögon är ett "verktyg" som folk använder sig av i dag utan att någon tycker det är konstigt. Förhoppningsvis kommer detta i framtiden även gälla alternativa verktyg. Om eleverna i skolan väljer att läsa med hjälp av alternativa verktyg eller på något annat sätt så ska detta inte vara något konstigt. Det viktiga är ju att jag kan ta till mig texten och förmedla mig på samma villkor som alla andra.

När blir eleverna läsare och när blir de svaga läsare? Var går gränsen? Hur länge ska eleverna hålla på att träna och träna med risk att få låg självkänsla och låg självbild? Idor Svensson menar att det redan från förskoleklass och åk 1 måste finns med ett kompensatoriskt tänk utöver det förebyggande arbetet och den träning som görs i dessa åldrar. Med detta förhållningssätt behöver inte eleverna först misslyckas innan det sätts in alternativa verktyg. Ju äldre eleverna sedan blir desto större plats måste kompensationen få ta i förhållande till träning/öva. Detta främst för att bibehålla elevernas motivation.

Alla som någon gång får möjlighet att lyssna på Gunilla Almgren Bäck från Mölndals kommun; Ta chansen! Gunilla höll en inspirerande föreläsning om digitala verktyg för lärande och delaktighet och inledde med ett citat från Jerry Rosenqvist:

"Ju bredare pedagogiken är desto smalare behöver specialpedagogiken vara för att undanröja hinder för lärande".

Med hjälp av detta citatet går det att tänka in barns och elevers olikheter från början vid planering, genomförande och vid bedömning. Det är viktigt att tänka in flexibla lösningar så att alla inte behöver göra samma sak, så samma sätt och samtidigt. Eleverna kan lära av varandra, med varandra men också om varandra vilket ökar samspelet som vissa elever kan ha tämligen svårt för.

Gunilla visar olika verktyg hur för hur elever kan göra bokrecensioner med hjälp av olika digitala verktyg som Prezi (webbaserad presentationsprogram där elever kan jobba tillsammans samtidigt), Voki (en "avatar" som talar med hjälp av talsyntes), Popplet (digital tankekarta) och Garageband (gör enkla ljudinspelningar och kan användas till att komponera musik).

Gunilla berättar också om ett projekt de har i Mölndals kommun om Digitalt berättande och boksamtal för elever i F-2. Gunilla går igenom talsyntes under en förmiddag med eleverna som får prova på samt göra olika inställningar i programmen. Bibliotekarien som Gunilla har med sig bokpratar med eleverna och pratar också om hur de kan skapa och strukturera en berättelse. Sedan får eleverna sätta igång och skriva själva! Eleverna väljer hur de vill använda talsyntes och ljudningsprogram. Detta görs på lite olika sätt, men efter deras egna förutsättningar. Mycket samarbete sker mellan eleverna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar